मुख्य सामग्रीवर वगळा

विमानात वकिल.

एकदा एका विमानात एक डॉक्टर, एक धर्मगुरु, एक दहा वर्षाचा विद्यार्थी व एक वकिल प्रवास करीत होते.

काही वेळाने पायलट ने उद्घोषणा केली, " मी या विमानाचा पायलट बोलत आहे, थोड्याच वेळात आपले विमान काही बिघाडा मुळे कोसळणार आहे. विमानात काही मोजकेच पॅराशूट शिल्लक आहेत."

घोषणा केल्याबरोबर पायलट व को-पायलटने आपले पॅराशूट घेवून विमानातून उडी टाकली.

विमानातील प्रवाशांनी लगेच ठेवलेले सामान बघितले. त्यात तीनच पॅराशूट होते.

डॉक्टरने त्यातील एक पॅराशूट घेतले व म्हणाला," माझ्यासारखे दोनच तज्ज्ञ या जगात आहेत. मी जर जगलो तर लक्षावधी लोकांचे प्राण वाचतील. म्हणुन मी स्वत:ला वाचवित आहे" असे सांगुन त्याने विमानातुन उडी घेतली.

वकिल पुढे आला व म्हणाला," माझ्या सारखे हुशार वकिल फार कमी आहेत, त्यामुळे मी पण स्वत:ला वाचवित आहे." व तोही गेला.

धर्मगुरू पुढे आला व त्या मुलाला म्हणाला," बेटा, माझे जीवन कार्य संपले आहे. आता मी समाधानी आहे व मरायला तयार आहे. तुला तुझे आयुष्य घालवायचे आहे. जा, तीसरे पॅराशूट घे व स्वत:ला वाचव. जा तुला देव खुप आयुष्य देवो. "

मुलगा पुढे आला व म्हणाला," महाराज, घाबरु नका. आपल्याकडे अजून दोन पॅराशूट शिल्लक आहेत. तो हूशार वकिल पॅराशूट नाही, तर माझी बॅग घेवून गेला !"

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

१ रुपया कुठे गेला ?

विनोद खुप झाले. आज चला डोक चालवूया ! ३ मित्र जेवण्यासाठी हॉटेल मध्ये गेले.
बिल आले ७५ रुपये.
तिघांनी २५ ,२५, २५ रुपये काढून वेटर ला दिले.
मॅनेजर ने ५ रुपये कन्सेशन देऊन त्यांना परत दिले.
 ...वेटर ने २ रुपये स्वताला ठेऊन , तिघांना १, १, १ रुपया परत दिला.
... म्हणजे प्रत्येकाला २४ रुपये पडले
मग २४ + २४ + २४ = ७२+ वेटरचे २ = ७४
मग १ रुपया कुठे गेला ????

उशिर.

मास्तर: काय रे पप्या , गण्या आज उशीर का
झाला तुम्हाला..?
.
गण्या : गुरुजी काल रात्री
स्वप्नात मी अमेरिकेला गेलेलो,
तिथून यायला उशीर झाला..
.
मास्तर: आणि पप्या तुला का रे उशीर झाला ??
.
पप्या : गुरुजी, मी गण्याला
आणायला एअरपोर्ट वर गेलेलो...
खुप धुतले राव मस्तरन😀😜😇😁😳😃

खानदेशी लाड !!!

खानदेशचे पती पत्नी मधील हे प्रेमळ संवाद ............. आमच्या पुढे जे ताटात येईल ते आम्ही जेवतो बाबा ......... पण इथे हे लाड बघा ...........   नवरा :- जेवाले काय बनावशी  ?
बायको :- तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू..... !नवरा :- कर, वरण भात पोया...
बायको :- ते ते कालदिनच करेल व्हतं ...नवरा :- बेसण कर तावावरलं...
बायको :- पोरे खातस नई ना ते...नवरा :- वटाणास्नी चटणी कर...
बायको :- ती पचाले जड जास...नवरा :- तुले जे आवडस व्हई ते बानाव ...
बायको :- तुम्हीच सांगा ना, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू मी !नवरा :- आंडा कर मंग...
बायको :- काही वाटस का, सोम्मार शे आज...नवरा :- आरे हा, धिंडरा कर मंग...
बायको :- त्यासना भलता कुटाणा पुरस...नवरा :- तोरनी दायन्या चिखल्या बनाव..
बायको :- तोरनी दाय ते कालदिनच सरनी...नवरा :- मंग मॅगी बनाई टाक...
बायको :- हाट, ते का जेवण शे का?नवरा :- मंग काय बनावशी...
बायको :- तुम्ही सांगश्यात ते...नवरा :- आसं, कर खिचडीच बनाई टाक ...
बायको :- नको ,नुसती खिचडी खाई खाई कटाया येत नही  का?नवरा :- काय बनावशी मंग
बायको :- त्येच ते सांगी राहिनू, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू...नवरा :- आसं कर, …