Olx

रविवार, २० एप्रिल, २००८

कर्नल.

मेजर जवानाला : अरे बाबा, तुम्ही या दारुच्या व्यसनाला सोडलं असत तर आता पर्यंत सुभेदार झाला असतां.
जवान : सर पण मी दारु प्यायल्यावर मला वाटते मी कर्नल झालो !

Olx