Olx

मंगळवार, २५ मार्च, २००८

सरदारजींची लॉटरी.

एकदा एका सरदारजीला १ कोटिची लॉटरी लागते. सरदारजी पैसे घ्यायला लॉटरी विभागाच्या कार्यालयात जातात.
कार्यालयातील संबंधित अधिकारी सरदारजींना एक फॉर्म देतो व सांगतो आज तुम्ही हा अर्ज भरुन द्या आणि १५ दिवसांनी आपले एक कोटि घेवून जा.
सरदारजींना याचा खुप राग येतो व ते जोरजोरात भांडू लागतात.
अधिकारी त्यांना पैसे मिळायची पद्धत समजावून सांगायचा प्रयत्न करतात.
पण सरदारजींना ते पटत नाही.
सरदारजी रागावून ते बक्षिस लागलेले तिकीट त्या अधिकार्‍याकडे फेकून सांगतात," अशी पद्धत असेल तर हे घ्या तुमचे तिकीट व माझे दहा रुपये परत करा".

Olx