Olx

मंगळवार, १८ मार्च, २००८

पुस्तक.

एक माणूस लायब्ररियनला : मला आत्महत्या कशी करावी या विषयावरच एखादं पुस्तक द्यालं कां ?

लायब्ररियन : नाही, तुम्ही मला ते परत करु शकणार नाही.

Olx