Olx

बुधवार, १२ मार्च, २००८

शोध.

महेश फार डोकेबाज होता. त्याने एकदा वर्तमान पत्रात आपल्या अजब शोधाबद्दल जाहीरात दिली," पेन व शाईशिवाय कसे लिहावे. अधिक माहितीसाठी एक रुपया पाठवा.
हजारो लोकांनी महेशला एक एक रुपया पाठवला. महेशने त्या सर्वांना उलट टपाली कार्ड पाठवून सांगीतले,"वेड्यांनो पेंसिलने लिहा, पेन्सिल वापरत जा".

Olx