Olx

सोमवार, ३ मार्च, २००८

सुखाचे मरण.

एक जल्लाद आरोपीला फाशी देण्यासाठी जंगलात घेऊन जात होता. रस्त्यात बरेच खाचखळगे, पावसामूळे झालेली निसरडी जागा यामूळे दोघेही चांगलेच वैतागले.
आरोपी म्हणाला," काय रे देवा, सुखाने मरू पण देत नाही !"
जल्लाद म्हणाला," तुला तर तिकडे फक्त जायचे आहे, मला तर याच रस्त्याने परत यायचे आहे !"

Olx