Olx

शनिवार, १ मार्च, २००८

गेट आऊट.

आमचे एक प्राध्यापक होते. त्यांना एकदा वर्गात खोड्या करण्यार्‍या एका मुलाला बाहेर काढायचे होते, पण Get Out हे शब्द सुचले नाहीत. त्यावर त्यांनी उपाय काढला.
ते स्वत: वर्गाच्या बाहेर गेले, मुलाला म्हणाले "कम हिअर", "स्टँड हिअर" व स्वत: वर्गात येऊन दार लावून घेतलं.

Olx