Olx

गुरुवार, २८ फेब्रुवारी, २००८

वाहने हळू चालवा.

स्कूटरस्वार : हवालदारसाहेब, इथे वाहने हळू चालवा असे का बरं लिहीलंय.
ट्रॅफिक हवालदार : "कारण आजुबाजूला हॉस्पिटल नाही आणि इथे रूग्ण्वाहिकेची सोय नाही.

Olx