Olx

बुधवार, २७ फेब्रुवारी, २००८

हुशार आजोबा !!!

एक आजोबा रिक्षावाल्याला : बेटा, रेल्वेस्टेशन पर्यंत जायचे किती पैसे घेणार ?
रिक्षवाला : दहा रूपये.
आजोबा : आणि माझ्या सामानाचे ?
रिक्षावाला : सामानाला काही पैसे लागत नाही आजोबा.
आजोबा : बरं, मग तु सामान घेऊन पुढे जा. मी मागुन चालत येतो.

Olx