Olx

सोमवार, २५ फेब्रुवारी, २००८

श्वास.

"जगातील मरणाचे प्रमाण" हा विषय गुरूजी शिकवत असतात.
गुरूजी : मुलांनो, माझ्या प्रत्येक श्वासागणिक या जगात एक माणूस मरतो.
गण्या : गुरूजी, पण मग तुम्ही श्वासच कशाला घेता ?

Olx